Struktura

Struktura PSSE w Suchej Beskidzkiej:

A. Oddział Nazdzoru Sanitarnego:

  1. Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej
  2. Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
  3. Sekcja Nadzoru Epidemiologii
  4. Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
  5. Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Higieny Pracy
  6. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
  7. Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej

B. Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

C. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

D. Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego

E. Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

F. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych

G. Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości

H. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej

I.  Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przerciwpożarowej

 

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
Telefon alarmowy:
+48 222 500 115
suchabeskidzka
@
psse.malopolska.pl

> więcej

 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej