Komórki Organizacyjne

 

 

W skład Powiatowej Stacji wchodzą :


1.Suska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:


  1. Oddział Nadzoru Sanitarnego
  2. Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia2. pozostałe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:


  1. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
  2. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
  3. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;
  4. Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;
  5. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
  6. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
  7. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

Kontakt

Punkt informacyjny:
Telefon alarmowy:
+48 222 500 115
suchabeskidzka
@
psse.malopolska.pl

> więcej

 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej