Badania na nosicielstwo


 

 

Próbki do badania kału w kierunku  nosicielstwa Salmonella i Shigella u osób zdrowych przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek  Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej ul. Marii Konopnickiej 7

Aby wykonać badanie należy:

 1.  Wpłacić przelewem 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych)

Numer konta:

85 1010 1270 0037 0822 3100 0000 

Nazwa odbiorcy:

WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76,  31 – 202 Kraków

Tytułem:

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie

 1. W Punkcie Przyjmowania Próbek okazać kserokopię dowodu wpłaty i odebrać pojemniki na próbki oraz zlecenie i wytyczne dotyczące pobierania próbek [ZLECENIE I WYTYCZNE ]  oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych [INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH].
   
 2. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału pobrane zgodnie z zaleceniem wraz z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty.
   
 3. Odebrać wyniki badania  w  pokoju nr 3, tel. kontaktowy: (+48) 33 876 71 33,  najwcześniej  po 7 dniach od daty dostarczenia próbek.

Wydawanie pojemników na próbki: 

 poniedziałek - piątek

8.00 - 14.30

Przyjmowanie próbek do badania:

poniedziałek

8.00-10.00

Wydawanie wyników badań:

poniedziałek - piątek

8.00 - 14.30

 1. Na podstawie wyników badań lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie:
  1. o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
    
  2. o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151)jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie.

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, posiadający skierowanie wystawione przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi(Dz. U. z 2018 r. poz. 151).

 

W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.

 

Kontakt

Punkt informacyjny:
Telefon alarmowy:
+48 222 500 115
suchabeskidzka
@
psse.malopolska.pl

> więcej

 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej