Epidemiologia

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV skierowany do pracowników ochrony zdrowia

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV skierowany do pracowników ochrony zdrowia

 

Zalecenia:

1)    Zaleca się osobom powracającym z miasta Wuhan, u których występują objawy przypominające ciężką grypę, zgłoszenie się do izby przyjęć oddziału zakaźnego i poinformowanie o odbytej podróży.

2)    Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

3)    Jednocześnie, w związku z trwającym na w Polsce oraz w pozostałych krajach półkuli północnej sezonie zachorowań na grypę rekomendujemy zaszczepienie się przeciw grypie.

 

Żródło: Główny Inspektor Sanitarny

Gorączka wirusowa Ebola (EVD)

 

1. Sytuacja epidemiologiczna w 4 krajach Afryki

(Gwinea, Liberia, Sierra Leona, Demokratyczne Republika Konga)

Do chwili obecnej, podczas epidemii gorą…czki Ebola (EVD) trwają…cej w Gwinei, Liberii i Sierra Leone od kilku miesię™cy zachorował‚o 8973 osób w tym 4484 osób zmarł‚o (wg danych WHO na dzień 15.10.2014 r.). Wystą…pił‚o również 68 przypadków zachorowań„ i 49 zgonów w Demokratycznej Republice Kongo (d. Zair – ze stolica w Kinszasa) ograniczonych do terenów wiejskich. Zakażenia te są… wywoł‚ane przez szczep wirusa Ebola-Sudan nie zwią…zany epidemiologiczne z obecnie trwającą… epidemią… w Gwinei, Liberii i Sierra Leone, gdzie wystę™puje szczep Ebola-Zair.

W zwią…zku z powyższym zdecydowanie odradza się™ podróżowanie do tych krajów do czasu ustania w nich epidemii Gorą…czki Ebola.

 

Czytaj więcej...

Ebola

 

Informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola 
Opracowano na podstawie materiałów WHO, CDC, ECDC.

Gorączka krwotoczna Ebola jest powodowana przez wirusy z rodziny Filoviridae.
Rodzaj Ebola obejmuje 5 różnych gatunków wirusa tj: 
-Bundibugyo ebolavirus (BDBV)
-Zaire ebolavirus (EBOV)
-Reston ebolavirus (RESTV)
-Sudan ebolavirus (SUDV)
-Taï Forest ebolavirus (TAFV).

 

 BDBV, EBOV, oraz SUDV są związane z dużymi epidemiami jakie miały miejsce w Afryce. RESTV stwierdzono na filipinach oraz w Chinach, może on zakażać ludzi, ale jak dotąd nie potwierdzono, by wywoływał chorobę śmiertelną.
Gorączka Ebola jest to choroba występująca rzadko, jednakże charakteryzująca się bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą ponad 90%. Rezerwuar wirusów jest nieznany. Istnieje hipoteza mówiąca, że rezerwuarem wirusa Ebola są nietoperze owocożerne. Ponadto w XX wieku i na początku XXI pojedyncze epidemie gorączki Ebola odnotowywano wśród zwierząt tj. szympansów i goryli. 
Epidemie i przypadki gorączki krwotocznej Ebola występowały dotychczas głównie w Afryce (tabela epidemii na końcu dokumentu). Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny, w tym także do Europy np. wraz z powracającymi osobami zakażonymi w okresie inkubacji choroby.
Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej, a także drogą kropelkową. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze. Po okresie inkubacji trwającym w przypadku Ebola od 2 do 21 dni pojawiają się objawy grypopodobne (gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, bóle gardła, osłabienie), które bardzo szybko nasilają się. Następnie pojawia się biegunka, wymioty, bóle brzucha, niekiedy wysypka, zaczerwienie oczu oraz objawy krwotoczne (krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne). Choroba może doprowadzić do śmierci. 
Nie ma specyficznego leczenia, ani szczepionki przeciwko gorączkom krwotocznym Ebola. Brak skutecznego leczenia i duża zakaźność wirusów wymusza stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przez osoby kontaktujące się lub opiekujące osobą zakażoną lub chorą tj.
- szczególne warunki izolacji, 
- środki ochrony osobistej, w szczególności dla personelu medycznego opiekującego się chorym, 
- procedury postępowania z pacjentem podejrzanym o zachorowanie na gorączkę krwotoczną Ebola, 
-zasady postępowania z pasażerami samolotów w przypadku podejrzenia, że osobą chora podróżowała tym środkiem transportu (contact - tracing)
- zasady dezynfekcji samolotu (lub innego środka transportu) (procedury lotniskowe)
- objęcie nadzorem epidemiologicznym osób podejrzanych o zachorowanie i osób z kontaktu.

Osoby stale lub długotrwale przebywające na terenie ww. państw (rezydenci) lub osoby przebywające turystycznie nie są narażone na zakażenie wirusem gorączki krwotocznej Ebola dopóki nie mają bezpośredniego kontaktu z wydzielinami lub płynami ustrojowymi martwych lub żywych zakażonych osób lub zwierząt. 

W związku z tym, w chwili obecnej, według ekspertów WHO, nie ma powodów do ograniczania międzynarodowego ruchu podróżnych i towarów.

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia choroby gorączkowej po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza informując o przebytej podróży.

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
Telefon alarmowy:
+48 222 500 115
suchabeskidzka
@
psse.malopolska.pl

> więcej

 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej