SOLARIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej w zawartych poniżej plikach do pobrania przypomina o obowiązkach i zakazach wynikających z ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Czytaj więcej...

Badanie ciepłej wody użytkowej na obecność bakterii Legionella sp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej przypomina zobowiązanym podmiotom, że na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), zostali oni zobligowani do wykonania badań wody na obecność bakterii Legionella sp.

Czytaj więcej...

Impreza masowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje, że zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 z późn.zm.) organizator, w celu przeprowadzenia imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia zwraca się m.in. do państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Czytaj więcej...

Wewnętrzna kontrola jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej przypomina o obowiązku wewnętrznej kontroli jakości przez podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, podmiotach działających na rynku spożywczym.

Czytaj więcej...

Konferencja - Nadzór nad jakością wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej oraz Starosta Suski mają zaszczyt zaprosić na konferencję szkoleniową zatytułowaną:
"Nadzór nad jakością wody do spożycia i ocena ryzyka w świetle przepisów nowego rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia".

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
Telefon alarmowy:
+48 222 500 115
suchabeskidzka
@
psse.malopolska.pl

> więcej

 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej