Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce w zakresie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w 2020 roku znajduje się na stronie WSSE Kraków, link do strony:

https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/informacja-mpwis-o-sytuacji-epidemiologicznej-w-malopolsce-w-zakresie-zakazen-koronawirusem-SARS-CoV-2-2

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje, że od 26 października 2020 r. zgodnie z § 3b rozporządzenia Rady Ministrówz 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym EWP.

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie EWP o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację płatnikowi składek (pracodawcy) na profilu informacyjnym płatnika składek.
 

Pytania i odpowiedzi - coronawirus


O Stacji

Po korekcie podajemy aktualne dane z poszczególnych gmin

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Suchej Beskidzkiej
dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 23 listopada 2020 roku, godzina 8:00 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje,

że do dnia 23 listopada 2020 roku, godz.8:00 wśród mieszkańców powiatu suskiego potwierdzono 

2850 przypadków zakażenia (od początku epidemii) oraz
  2282 przypadków wyleczenia, w tym:

Gmina

Liczba osób zakażonych
(od początku epidemii)

Liczba osób
wyleczonych

Budzów
 (Gmina Wiejska)
244 202
Bystra-Sidzina
 (Gmina Wiejska)
135 110
Jordanów 
 (Gmina Miejska)
166 141
Jordanów
 (Gmina Wiejska)
420 342
Maków Podhalański
 (Gmina Miejsko-Wiejska)
655 508
 w tym: miasto Maków Podhalański 295 230
Stryszawa
  (Gmina Wiejska)
397 322
Sucha Beskidzka
 (Gmina Miejska)
340 273
Zawoja
 (Gmina Wiejska)
297 235
Zembrzyce
 (Gmina Wiejska)
196 149

Razem:

2850

2282

  •     31 osób hospitalizowanych,
  •   486 osób w izolacji domowej oraz izolacji instytucjonalnej,
  •   567 osób objętych kwarantanną na podstawie decyzji PPIS
  • Zgony COVID-19/ współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami- 1/50 zgonów
  • Zgony zakażonych SARS-CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-1 zgon.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl )
 


KOMUNIKAT DLA OSÓB PODDANYCH OBOWIĄZKOWI KWARANTANNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566): 

Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi  lub gospodarującymi

Informuje ona organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.”

Dane zbierane będą od osób z terenu powiatu suskiego. 

Powyższe dane można podawać za pośrednictwem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA
POTWIERDZAJĄCEGO ODBYCIE OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356), a w szczególności:

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu.Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon (§ 4 ust 2 rozporządzenia).

W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (§ 4 ust 3).

Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. (§ 4 ust 4)

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2: a) imię i nazwisko, b) numer PESEL, jeżeli go posiada, c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli; 2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, i dzień jej zakończenia; 3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.  (§ 4 ust 5)

§ 4 ust 6

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, o których mowa w ust. 3, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ
O ODBYWANIU OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje, iż w celu uzyskania zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny od dnia 27.03.2020 r. należy wypełnić stosowny wniosek, podpisać i przesłać listownie w wersji papierowej lub skan / zdjęcie za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej  (/pssesucha/skrytka)

Uprzejmie prosimy o podanie adresu zwrotnego e-mail, na który będzie możliwość wysłania zaświadczenia. 

Wnioski są do pobrania poniżej

 

Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS obchodzony jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Jest jedną z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych przez tę organizację.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT DOT. BADANIA KAŁU NA NOSICIELSTWO

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Suchej Beskidzkiej

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że
z dniem 30 listopada 2020 roku wznawiamy przyjmowanie próbek kału do badań na nosicielstwo  i wydawanie wyników oraz pojemników do badań laboratoryjnych.

 

Europejski Tydzień Testowania CZAS START!

Coś was łączy? Zrób test na HIV podczas Europejskiego Tygodnia Testowania Szacuje się, że 30-35 tys. Polaków jest zakażonych HIV, a 50% z nich o tym nie wie i może nieświadomie zakażać
Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV to dobra okazja, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w moim życiu zdarzyło się coś, co mogło spowodować zakażenie?
 
W dniach 20-27 listopada wiele punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można wykonać badanie w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie oraz skorzystać z poradnictwa nt. HIV/AIDS, będzie pracowało częściej i dłużej.

Światowy Dzień Rzucania Palenia 19 listopada 2020 r. w dobie pandemii!

O szkodliwości palenia powiedziano tyle, że nawet najmłodsi potrafią wymienić negatywne skutki sięgania po papierosa, a jednak rozstać się z nałogiem nie jest łatwo. Papierosy uzależniają, nie tylko fizycznie ale i psychicznie, a zawarta w dymie nikotyna przynosi uczucie ulgi, która sprawia, że tak chętnie się po nie sięga. Rzuć palenie i zwiększ swoje szanse na pokonanie koronawirusa!

Zobacz cały artykuł:
 https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/swiatowy-dzien-rzucania-palenia-19-listopada-2020-r-w-dobie-pandemii?fbclid=IwAR0yvJXrjh672HmtsXzoTZAxaCYCstusIMtrYEmXw1erq8Quu8wQkXd5qs4 

Co lekarz powinien powiedzieć pacjentowi?

Zlecenie (zlecenie badania wprowadzone przeze mnie w gabinete.gov.pl lub – jeżeli lekarz nie ma dostępu do gabinet.gov.pl - przez Inspekcję Sanitarną w EWP) jest w systemie elektronicznym widoczne dla obsługi wszystkich punktów mobilnych - nie ma potrzeby go drukować czy zapisywać jego numeru.

Z takim zleceniem badanie jest bezpłatne.

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
Telefon alarmowy:
+48 222 500 115
suchabeskidzka
@
psse.malopolska.pl

> więcej

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej