Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje, że od 26 października 2020 r. zgodnie z § 3b rozporządzenia Rady Ministrówz 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym EWP.

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie EWP o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację płatnikowi składek (pracodawcy) na profilu informacyjnym płatnika składek.

 

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Suchej Beskidzkiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje,
że w związku z potwierdzonymi przypadkami SARS-COv-2
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej
od dnia 5 października do odwołania tutejsza Stacja będzie pracować w trybie zdalnym.

W związku z powyższym:

 1. Zawiesza się bezpośrednią obsługę klientów;
 2. Wstrzymuje się przyjmowanie próbek na nosicielstwo i bezpośrednie wydawanie wyników oraz pojemników do badań laboratoryjnych;
 3. Wstrzymuje się pobór próbek wody do badań laboratoryjnych;

W sprawach pilnych proszę o kontakt poprzez e-mail, e-puap lub drogą telefoniczną.

Telefon alarmowy – +48 222 500 115

Dane kontaktowe:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • http://pssesuchabesk.wsse.krakow.pl
 • adres skrytki na ePUAP: /pssesucha/skrytka

 Przepraszamy za utrudnienia.
 

Pytania i odpowiedzi - coronawirus

O Stacji

Po korekcie podajemy aktualne dane z poszczególnych gmin

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Suchej Beskidzkiej
dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 26 października 2020 roku, godzina 8:00 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje,

że do dnia 26 października  2020 roku, godz.8:00 wśród mieszkańców powiatu suskiego potwierdzono 

1403 przypadki zakażenia (od początku epidemii) oraz
  780 przypadków wyleczenia, w tym:

Gmina

Liczba osób zakażonych
(od początku epidemii)

Liczba osób
wyleczonych

Budzów
 (Gmina Wiejska)
137 85
Bystra-Sidzina
 (Gmina Wiejska)
74 35
Jordanów 
 (Gmina Miejska)
 72 24
Jordanów
 (Gmina Wiejska)
205 131
Maków Podhalański
 (Gmina Miejsko-Wiejska)
371 191
 w tym: miasto Maków Podhalański 191 99
Stryszawa
  (Gmina Wiejska)
175 102
Sucha Beskidzka
 (Gmina Miejska)
158 89
Zawoja
 (Gmina Wiejska)
127 78
Zembrzyce
 (Gmina Wiejska)
84 45

Razem:

1403

780

 •  35 osób hospitalizowanych,
 • 574 osoby w izolacji domowej oraz izolacji instytucjonalnej,
 • 714 osób objętych kwarantanną na podstawie decyzji PPIS
 • Zgony COVID-19/ współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami- 1/13 zgonów,
 • Zgony zakażonych SARS-CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-1 zgon.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl )
 


KOMUNIKAT DLA OSÓB PODDANYCH OBOWIĄZKOWI KWARANTANNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566): 

Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi  lub gospodarującymi

Informuje ona organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.”

Dane zbierane będą od osób z terenu powiatu suskiego. 

Powyższe dane można podawać za pośrednictwem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA
POTWIERDZAJĄCEGO ODBYCIE OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356), a w szczególności:

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu.Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon (§ 4 ust 2 rozporządzenia).

W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (§ 4 ust 3).

Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. (§ 4 ust 4)

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2: a) imię i nazwisko, b) numer PESEL, jeżeli go posiada, c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli; 2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, i dzień jej zakończenia; 3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.  (§ 4 ust 5)

§ 4 ust 6

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, o których mowa w ust. 3, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ
O ODBYWANIU OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje, iż w celu uzyskania zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny od dnia 27.03.2020 r. należy wypełnić stosowny wniosek, podpisać i przesłać listownie w wersji papierowej lub skan / zdjęcie za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej  (/pssesucha/skrytka)

Uprzejmie prosimy o podanie adresu zwrotnego e-mail, na który będzie możliwość wysłania zaświadczenia. 

Wnioski są do pobrania poniżej

 

e-Kontra nr 543/2020 Koronawirus - materiały Ministerstwa Zdrowia

Szanowni Państwo, 

Na prośbę Ministerstwa Zdrowia, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, przekazujemy Państwu zaktualizowany pakiet materiałów z przydatnymi informacjami typu:

- jak zapobiegać zakażeniu?

- co zrobić, gdy zaobserwujesz u siebie objawy …?

- co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?

- zasady kwarantanny

- jak seniorzy mogą zadbać o siebie? 

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT - dotyczący organizacji przyjęć okolicznościowych

Sucha Beskidzka, dnia 16 lipca 2020 roku

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatów: suskiego, nowosądeckiego i wadowickiego, gdzie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 ma charakter dynamiczny, a wzrost zakażeń tym właśnie koronawirusem pozostaje w bezpośrednim związku z organizowanymi przyjęciami okolicznościowymi

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

nie rekomenduje organizacji takich przyjęć

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
Telefon alarmowy:
+48 222 500 115
suchabeskidzka
@
psse.malopolska.pl

> więcej

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej